صنایع پروفیل سینا شرق

تکنولوژی ها : مشخصات پروژه : ثبت دامنه SinaShargh.ir،استفاده از هاست لینوکس و پایگاه داده های MySQL، تخصیص ایمیل شرکت، طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت، انتقال دامنه FooladShargh.com برروی دامنه اصلی شرکت تاریخ اجرا : شروع : فروردین […]