شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان

تکنولوژی ها : مشخصات پروژه : ثبت دامنه‌  tamin-atieh.com و tamin-atieh.ir, استفاده از هاست لینوکس، پرتال مهر،زبان HTML, PHP, CSS, JS، تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی و راه اندازی سامانه سهامداران،مدیریت و تخصیص ایمیل، ثبت اطلاعات مجموعه […]

صنایع پروفیل سینا شرق

تکنولوژی ها : مشخصات پروژه : ثبت دامنه SinaShargh.ir،استفاده از هاست لینوکس و پایگاه داده های MySQL، تخصیص ایمیل شرکت، طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت، انتقال دامنه FooladShargh.com برروی دامنه اصلی شرکت تاریخ اجرا : شروع : فروردین […]