شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان

تکنولوژی ها : مشخصات پروژه : ثبت دامنه‌  tamin-atieh.com و tamin-atieh.ir, استفاده از هاست لینوکس، پرتال مهر،زبان HTML, PHP, CSS, JS، تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی و راه اندازی سامانه سهامداران،مدیریت و تخصیص ایمیل، ثبت اطلاعات مجموعه […]